Pomahejtesi

  Zde najdete prostor pro potkávání se

těch, kteří chtějí a mohou pomoci

s těmi, kteří pomoc potřebují

 

Prostor je v dnešní složité situaci k dispozici

pro všechny bezplatně

 

Není zde žádné omezení

ani toho, co nabídnout,

ani toho, o jakou pomoc požádat

Aktuality


Začínáme

Je potěšitelné vidět, že se v dnešní době, kdy mnoho z nás je v situaci, ve které nikdy nebyli a leckdy nemají ani sílu ji řešit, najdou jiní, kteří pomoci mohou a chtějí.

Je ale mrzuté vidět, jak k sobě složitě hledají cestu, mnoho nabídek zůstane nevyužito a mnoho potřebných se pomoci nedočká.

Na těchto stránkách najdete místo pro potkávání se lidí, kteří chtějí a pomoci mohou s těmi, kteří naopak pomoc potřebují. Chceme  přinášet užitek našim uživatelům nejen dnes, ale budeme pomáhat s navazováním kontaktů i v dobách klidnějších. 

Přestože oceňujeme bezplatnou pomoc, chápeme, že ne vše může být zadarmo, a proto lze u nabídky nastavit cenu za její poskytnutí. Apelujeme pouze na poskytovatele, aby v takovém případě požadovali cenu přiměřenou situaci. Nikdo není při používání těchto stránek nijak omezován, počet požadavků nebo nabídek pomoci není limitován, uživatele pouze žádáme, aby posoudil svou schopnost splnit vše, co nabízí, nebo nezatěžoval ostatní neúměrnými požadavky.

Uživatel zodpovídá sám za aktuálnost a správnost svých údajů. V případě záznamů, které nebudou jednoznačné a srozumitelné, ale budou neaktuální, neplatné, matoucí, či podvodné, si vyhrazujeme právo je odstranit. Komunikace mezi uživateli, probíhající na těchto stránkách, musí splňovat zásady slušného chování a nesmí svým obsahem nebo formou porušovat zákony České republiky.